ENGLESKO-HRVATSKI KEMIJSKI
RJEČNIK & GLOSAR

 

Da biste pronašli jedan ili više izraza, jednostavno upišite ispravan oblik upita i pritisnite dugme za pretraživanje. Pretraživanje baze podataka neosjetljivo je na velika i mala slova.

 

URL:
http://glossary.periodni.com
Tip:
Rječnik
Jezik:
engleski, hrvatski
Pojmova:
1803
Slika:
354

 

hr  dipolna molekula

en  dipole molecule


Dipolne molekule nastaju kad zajednički elektronski par kod kovalentne veze nije simetričan. Ukoliko se kovalentnom vezom vežu raznovrsni atomi, koji mogu imati različit afinitet za elektrone, onda atom s većim afinitetom jače privuče elektronski par. Time dolazi do asimetrične raspodjele negativnog naboja u molekuli, čime jedan dio molekule postaje relativno negativno nabijen (kome je bliže elektronski par) a drugi relativno pozitivno nabijen.

Dipolni moment molekule vode

 

Promijeni jezik:
English language

 

Potražite u rječniku:

 

R J E Č N I K

 


Periodni sustav

Galerija slika

Kalkulator

Igra memorije

Literatura

Dodaj u glosar