ENGLESKO-HRVATSKI KEMIJSKI
RJEČNIK & GLOSAR

 

Rezultati 1–3 od 3 za termometar

plinski termometar   →   gas thermometer

Plinski termometar je naprava koja služi za mjerenje temperature u kojoj je radni fluid plin.


termometar   →   thermometer

Termometri su sprave za mjerenje temperature. Linearno i volumensko toplinsko rastezanje makroskopska su svojstva tvari i lakše su mjerljiva od mikroskopskih svojstava, kojima se definira temperatura. Stoga se mjerenjem tih svojstava može odrediti temperatura. Termometri koji se zasnivaju na toplinskom rastezanju tvari su sekundarni instrumenti: moraju se baždariti, tako da se usporede s nekim standardnim termometrom. U termometru s tekućinom, živa ili alkohol se nalaze u staklenoj posudici. Povećanjem temperature povećava se volumen tekućine, što uzrokuje podizanje tekućine uskom kapilarnom cjevčicom. Visina razine tekućine u cjevčici je mjera temperature. Živinim termometrom mjere se temperature između -39 °C i 300 °C. Niže temperature mjere se alkoholnim termometrom. Bimetalni termometri imaju spiralnu oprugu sastavljenu od dva metala, različitih koeficijenata linearnog rastezanja. Promjenom temperature metali se različito produžuju pa se savijanje spirale prenosi na kazaljku, čiji otklon je mjera temperature.

Termometar

kalorimetrijska bomba   →   bomb calorimeter

Kalorimetrijska bomba ili točnije kalorimetar s kalorimetrijskom bombom je tip kalorimetra za mjerenje pri konstantnom volumenu koji se koristi za mjerenje topline izgaranja uzorka u čistom kisiku. Četiri osnovna dijela ovog tipa kalorimetra su:

  1. čelična posuda (bomba) u kojoj se spaljuje uzorak,
  2. posuda s točno poznatim volumenom vode opskrbljena miješalicom,
  3. vanjska izolacijska posuda koja štiti kalorimetar od toplinskih utjecaja iz prostorije, i
  4. precizni termometar kojim se mjeri promjena temperature vode u unutrašnjoj posudi.
Kalorimetar s kalorimetrijskom bombom

 

Promijeni jezik:
English language

 

Potražite u rječniku:

 

R J E Č N I K

 


Periodni sustav

Galerija slika

Kalkulator

Igra memorije

Literatura

Dodaj u glosar