ENGLESKO-HRVATSKI KEMIJSKI
RJEČNIK & GLOSAR

 

Rezultati 1–9 od 9 za kromatografija

kromatografija   →   chromatography

Kromatografija je metoda odvajanja koja se zasniva na različitoj raspodjeli komponenti uzorka između dvije faze od kojih je jedna nepokretna (stacionarna) a druga pokretna (mobilna). Stacionarna faza može biti čvrsta ili tekuća, a mobilna tekuća (tekućinska kromatografija) ili plinovita (plinska kromatografija). Komponente se pod utjecajem mobilne faze kreću kroz stacionarnu fazu različitom brzinom i tako se razdvajaju.

Papirna kromatografija

kromatografija u koloni   →   column chromatography

Kromatografija u koloni (na stupcu) je metoda kod koje se mobila faza kreće kroz usku cijev, pod utjecajem tlaka ili gravitacije, ispunjenu stacinarnom fazom. Kolonska kromatografija najčešće se koristi za separaciju uzorka, kako bi se izdvojila željena komponenta iz smjese. Ovisno o agregatnom stanju mobilne faze imamo plinsku (GC, gas chromatography) i tekućinsku kromatografiju (LC, liquid chromatography).

Kromatografija u koloni

papirna kromatografija   →   paper chromatography

Papirna kromatografija je tip planarne kromatografije kod koje se kao stacionarna faza koristi filter papir. Mobilna faza (otapalo ili smjesa otapala) u koju je uronjen rub filter papira kapilarnim silama širi se prema vrhu papira. Pojedini sastojci smjese putuju različitim brzinama u smjeru širenja otapala kroz filter papir.

Papirna kromatografija

superkritična fluidna kromatografija   →   supercritical fluid chromatography

Superkritična fluidna kromatografija (SFC) je hibridna tehnika plinske i tekućinske kromatografije. Važnost SFC je u tome što dopušta razdvajanje i određivanje skupina spojeva koje se uobičajeno ne mogu odrediti niti plinskom niti tekućinskom kromatografijom. Spojevi koji se određuju su ili neisparivi ili osjetljivi na povišenu temperaturu tako da se ne može upotrijebiti plinska kromatografija ili nemaju funkcionalnih grupa koje je moguće odrediti tekućinskom kromatografijom. SFC se može primijeniti za određivanje različitih materijala uključujući prirodne spojeve, droge, hranu, pesticide, herbicide, goriva i eksplozive.


tankoslojna kromatografija   →   thin layer chromatography

Tankoslojna kromatografija (TLC) je tehnika koja služi za odvajanje komponenti iz smjese na temelju njihovog različitog polariteta. Kap uzorka stavi se na ravan list presvučen silicijevom kiselinom. Otapalo koje natapa list nosi uzorak prema rubu lista. Različite komponente prijeći će različitu udaljenost. TLC se koristi za provjeru prisutnosti droge u urinu.

Papirna kromatografija

HPLC   →   HPLC

HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) kratica je za visokodjelotvornu tekućinsku kromatografiju. HPLC je modifikacija tekućinske kromatografije koja koristi visokotlačnu pumpu kako bi povećala efikasnost odvajanja.


faktor zaostajanja   →   retardation factor

Faktor zaostajanja, RF, (retardation factor) veličina je koja se upotrebljava u tankoslojnoj kromatografiji, a označava omjer udaljenosti središta mrlje do koje je došla neka tvar i udaljenosti fronte otapala od točke nanošenja uzorka.

Rf =
b / a

RF-vrijednost karakteristična je za dani spoj za određenu stacionarnu i mobilnu fazu. Usporedbom RF-vrijednosti mogu se identificirati nepoznati spojevi.

Papirna kromatografija

SFC   →   SFC

SFC (Supercritical Fluid Chromatography) je kratica za superkritičnu tekućinsku kromatografiju.


TLC   →   TLC

TLC (thin layer chromatography) je kratica za tankoslojnu kromatografiju.


 

Promijeni jezik:
English language

 

Potražite u rječniku:

 

R J E Č N I K

 


Periodni sustav

Galerija slika

Kalkulator

Igra memorije

Literatura

Dodaj u glosar